Richtlijnen reanimatie buiten het ziekenhuis per 22 juni terug naar normaal

Ook tijdens de huidige coronacrisis wil de NRR dat mensen zo goed mogelijk gereanimeerd worden. Nu de verspreiding van het coronavirus is afgenomen, is het verantwoord de reanimatiezorg weer zoveel mogelijk terug te brengen naar de eerder bestaande praktijk.

Voor de basale reanimatie (BLS) geldt vanaf 22 juni dat het advies is deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen tenzij de centralist van de meldkamer ambulancezorg anders aangeeft. De komende dagen zijn nodig om de herziene richtlijnen te implementeren bij de meldkamers ambulancezorg en HartslagNu.

Contactpersonen

Leden Login