Voor wie
De informatie op deze website is bestemd voor alle reanimatiecoördinatoren en ziekenhuizen in geheel Nederland.  Nadat u bent ingelogd kunt u alle informatie
downloaden die voor u van belang is.
Waarom deze site
Elk ziekenhuis is uniek. Met een eigen reanimatiebeleid, een eigen reanimatiecoördinator en uiteraard een eigen visie. En dat is prima. Maar waar de ene coördinator
zich vooral richt op beleid, heeft de andere  coördinator juist veel praktijkervaring. Duidelijk is dat elk ziekenhuis op het gebied van reanimatie nog veel van elkaar kan
leren.
Op weg naar bewustwording
De grote collectie documenten op deze site zorgt dat u veel inhoudelijke kennis kunt opdoen. Hopelijk is de site ook een eyeopener, op weg naar bewustwording. De bewustwording dat de reanimatiecoördinator veel méér is dan alleen een manager.
Wat vindt u in onze database?
• Praktische en inhoudelijke informatie over reanimeren.
• Onderzoeksrapporten.
• Studies.
• Benchmarking : Hoe verhoudt uw reanimatiebeleid- en apparatuur zich ten opzichte van andere ziekenhuizen? Bent u innovatief, of wordt het juist tijd voor wat meer onderzoek?
 
Wij delen kennis VOOR leden, beschikbaar gesteld DOOR leden.
Wat krijgt u als u lid wordt van de NVCR?
Voor  € 75,- bent u als reanimatiecoördinator of ziekenhuis een jaar lang lid van de NVRC.
U krijgt van ons:
• Waardevolle documenten die u via deze website kunt downloaden.
• Een gratis symposium (1 keer per jaar).
• Introducés op het symposium voor € 25,-.

Contact

Nieuwsbrief

Login Form